26/02/1628, 11

26/02/1628, 11

11 De heren van Holland berichten over het op 23 feb. door hen meegenomen rekest van de Directie van de Levantse Handel . Zij staan toe dat de agenten van Algiers en Tunis worden teruggeroepen als zij eerst enkele daar nog aanwezige gevangenen weten vrij te krijgen. Bij hun vertrek moeten zij echter geen enkele vijandigheid tonen. De directeurs zouden moeten worden gemachtigd een gedeelte van het lastgeld te gebruiken om gemaakte schulden en komende kosten te vergoeden, waartoe het lastgeld zolang wordt voortgezet. Dit alles mag niet leiden tot kosten voor het land.
De andere provincies geven in overweging dat het hierdoor opnieuw tot openlijke vijandschap met die van Algiers en Tunis zal komen. De kooplieden zullen het land dan opnieuw willen belasten met konvooischepen.
De andere provincies stellen een besluit hierover uit tot de komst van Z.Exc.