27/02/1628, 2

27/02/1628, 2

2 De gedeputeerden te Emden schrijven d.d. Emden 10/20 feb. de brief van HHM van 3 feb. te hebben ontvangen. Die van Emden hebben hun bericht dat momenteel de uitvoer naar de keizerlijken niet zo streng wordt gecontroleerd en hebben verzocht of zij Greetsiel en Knock willen fortificeren.
Daarnaast melden de gedeputeerden uit Emden te zullen vertrekken zodat HHM hun bevelen voortaan naar Huninga te Groningen of naar commandant Erentreiter in Emden moeten sturen.
HHM antwoorden de gedeputeerden gezamenlijk en ieder afzonderlijk hun verblijf in Emden hoogst noodzakelijk te vinden. Indien zij reeds vertrokken zijn, verzoeken HHM de gedeputeerden terug te keren.