28/02/1628, 8

28/02/1628, 8

8 Orateur Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 27 dec. 1627 over de afsluiting van onderhandelingen met de keizer.
Deze brief en een andere van agent Brederode d.d. Bazel 11 feb. behoeven geen resolutie.