01/03/1628, 7

01/03/1628, 7

7 De gezanten in Zweden en Polen verzoeken in een brief d.d. Marienwerder1 1 feb. oorlogsschepen voor hun terugkeer naar de Republiek.
HHM vragen de Admiraliteit te Amsterdam te berichten over de staat van haar konvooiers die van de Sont naar Danzig [Gdansk] kunnen varen om de gezanten mee te nemen.

1 In een doorgehaalde resolutie van gelijke strekking in S.G. 53 is sprake van een brief van de gezanten in Polen d.d. Danzig [Gdansk] 1 februari.