02/03/1628, 3

02/03/1628, 3

3 Ritmeester Balfour dient een brief in d.d. Westminster 2 feb. waarin de koning van Groot-Brittanniƫ verzoekt Balfour te helpen bij het lichten van ruiters en de aanschaf van wapens. Tevens moeten zij de dienst en het traktement van Balfour voortzetten gedurende zijn absentie in dienst van de koning.
HHM verwachten dat de koning van Spanje met zijn legers, geholpen door de gehele krijgsmacht van de paapse Liga, hun land zal binnenvallen. Een groot gedeelte van de liga bevindt zich reeds op de grens van Friesland, Overijssel en Groningen en is in Oost-Friesland aangekomen. Hierdoor zijn HHM genoodzaakt zelf een nieuwe lichting van een grote groep krijgsvolk te doen voor hun verdediging. Deze situatie laat niet toe in te stemmen met buitenlandse troepenlichtingen. Zij kunnen dus geen volk missen en de ruiters zouden kunnen overlopen naar de vijand.
De verlenging van Balfour in dienst van de Republiek tijdens zijn absentie achten HHM niet mogelijk. De staat van het land heeft immers geleid tot een formele en precieze resolutie inzake afwezige officieren. Wanneer de Engelse koning Balfour in eigen dienst wil houden, zullen HHM hem niet tegenhouden maar in zijn plaats een andere officier aanstellen, opdat zijn compagnie behoorlijk wordt geleid.