04/03/1628, 2

04/03/1628, 2

2 Graaf Georg Ernst van Stirum vraagt nogmaals om betaling voor zijn ruitercompagnie.
HHM verwijzen hem naar ontvanger-generaal Doublet die hem conform de resolutie van 19 feb.1 zal betalen tot 31 dec. 1627. Voor betaling over de daaropvolgende periode moet hij zich wenden tot de provincie Gelderland waarop zijn troepen zijn gerepartieerd.

1 Dit moet 16 feb. zijn.