04/03/1628, 10

04/03/1628, 10

10 HHM lezen een brief van de koning van Groot-Brittanniƫ d.d. Westminster 2 feb., ingeleverd door de heer Dolbier, edelman van zijn kamer. Hij verzoekt Dolbier te begunstigen in de lichting van enige ruiters en hun transport naar Engeland en in het verschaffen van wapens die hij naar Engeland moet vervoeren.
Hoewel HHM de Engelse koning op alle mogelijke manieren willen behagen, laat de toestand van het land niet toe buitenlandse troepenlichtingen te laten doen. Daardoor zou immers volk uit het land verdwijnen, terwijl HHM verwachten dat de koning van Spanje gesteund door de paapse Liga (waarvan een groot gedeelte al in Oost-Friesland is gekomen en de grenzen van de Republiek heeft bereikt) hen wil aanvallen. HHM zijn genoodzaakt voor hun verdediging zelf opnieuw een grote groep krijgsvolk te lichten. Daarnaast zouden ruiters door de lichting kunnen overlopen naar de vijand, zoals in het verleden dikwijls is gebeurd.