08/03/1628, 4

08/03/1628, 4

4 De prins van Portugal verzoekt d.d. Brussel 19 feb. sauvegarde om naar zijn huis in Wijchen te mogen gaan.
Na overleg met Z.Exc. verlenen HHM hem en zijn gevolg voor een jaar paspoort als hij niet in de staatse garnizoenssteden komt.