08/03/1628, 7

08/03/1628, 7

7 Vanwege het bericht over transport van een partij hout naar Lillo en daarvandaan over Doel [Beveren] naar Zandvliet verzoeken HHM Z.Exc. de commandant te Lillo te schrijven geen hout meer te laten passeren.