09/03/1628, 2

09/03/1628, 2

2 HHM resumeren de resolutie van 14 aug. 1627 over de door dr. Pijnacker opgestelde declaratie van onkosten en vacaties voor zijn reis naar Algiers en Tunis. Zij hebben de door hem ingediende rechtvaardiging van zijn rekening bekeken.
Over zijn onkosten voor vrijlating van de Fransen stellen HHM een besluit uit.
Als Pijnacker daarmee tevreden is en hen niet meer lastigvalt, zullen HHM aangaande de andere onkosten de resolutie van 14 aug. 1627 uitbreiden met de volgende punten:
I Naast 1.552 realen van achten die hem zijn toebedeeld voor in Algiers gemaakte onkosten krijgt hij nog eens 299 realen van achten, in totaal 1.851 realen van achten.
II In plaats van 31 dagen binnen Algiers toegekende vacaties krijgt Pijnacker vijftig dagen tegen 6 realen per dag, in totaal 300 realen van achten.
III In plaats van de in de resolutie toegekende 40 realen van achten voor 31 dagen huishuur krijgt hij voor vijftig dagen 65 realen van achten en 12 realen van achten voor de kleinigheid die hij de dochter des huizes op haar bruiloft heeft geschonken.
IV Pijnacker behoudt de vergoeding van de in Tunis aan tol betaalde 20 realen van achten en de daar uitgegeven 1.226 realen van achten.
V Pijnacker ontvangt 90 realen van achten in plaats van 60 realen van achten die hem in de resolutie voor huishuur zijn gepasseerd.
VI Hij krijgt 372 realen van achten voor anderhalve maand proviand tegen 8 realen per dag in plaats van 248 realen van achten voor 31 dagen zoals in de resolutie is gepasseerd.
VII Voor zijn heen- en terugreis is Pijnacker acht maanden gepasseerd. Conform de voorgaande punten heeft hij vijftig dagen in Algiers en 46 dagen in Tunis genoten, in totaal 96 dagen die voor drie maanden worden gerekend. Over de resterende vijf maanden wordt hem 300 gld. per maand toegekend, in totaal 1.500 gld. of 625 realen van achten.
VIII Conform eerdere resolutie blijft Pijnacker 850 realen van achten ontvangen voor de vrijlating van gevangenen.
IX Conform eerdere resolutie blijven de posten van 450 realen, 10 realen en 20 realen geroyeerd.
X Conform eerdere resolutie behoudt Pijnacker de hem toegezegde 1.000 gld. voor zijn uitrusting en 1.000 gld. voor geschenken.
In totaal bedragen deze posten 6.244 gld. 1/3 realen van achten of 14.986 gld. 8 st. De Admiraliteit te Amsterdam betaalt de declarant dit bedrag uit het lastgeld met aftrek van hetgeen hij reeds heeft ontvangen.