10/03/1628, 12

10/03/1628, 12

12 Ambassadeur Soranzo compareert. Hij bericht dat zijn republiek Venetië een goede verstandhouding heeft met de daar aangekomen Oosterwijck. Dit blijkt uit de credentiebrief d.d. 16 feb. die hij overhandigt.
Ten tweede verzoekt Soranzo HHM de kwestie van de parels te hervatten en daarover door revisie of anderszins een besluit in het voordeel van Venetië te nemen.
Ten derde brengt hij enkele berichten te berde. De paus, keizer en de koningen van Spanje en Frankrijk werken samen om die van de religie en de ongelovigen geheel uit te roeien. Daardoor wordt ook de staat Venetië bedreigd.
HHM bedanken Soranzo voor de goede verstandhouding. Zij verzoeken hem te zorgen dat Venetië het subsidie betaalt, hetgeen hij zegt te zullen doen.
Op het tweede punt antwoorden HHM de zaak in overweging te nemen.
Voor het derde punt bedanken HHM Soranzo.