11/03/1628, 5

11/03/1628, 5

5 Aangezien er langs Lillo, Roosendaal en nabijgelegen plaatsen veel planken, balken en ander hout worden vervoerd naar Zandvliet en de vestingwerken van de vijand, schrijven HHM alle Admiraliteitscolleges geen toestemming meer te geven voor vervoer van hout naar de Schelde, Roosendaal of naburige plaatsen.