13/03/1628, 3

13/03/1628, 3

3 De heren van Holland berichten dat hun lastgevers de heffing van de belasting op het witte zout en de 14 gld. van de zoutzieder voortzetten. De impost moet dan wel ook in Overijssel worden verpacht ten gunste van de Generaliteit. Bovendien moeten de provincies aannemen dat de belasting daar, in Zeeland en in Friesland wordt voldaan, anders kunnen zij niet toestaan dat alleen hun inwoners ermee worden bezwaard.
HHM schrijven de Staten van Overijssel ook daar de belasting uit naam van de Generaliteit te laten verpachten.