14/03/1628, 2

14/03/1628, 2

2 HHM hebben het op 10 maart ingediende en 11 en 13 maart herhaalde verzoek van D'Espesses met Z.Exc. en de RvS besproken.
HHM staan vrije uitvoer toe van de 31 met het wapen van de koning gegoten stukken geschut en de verzochte lonten. Vanwege schaarste weigeren zij de uitvoer van de andere goederen zoals koper, tin, lood, touwen, ankers en masten aangezien de Republiek deze zelf nodig heeft.
HHM berichten hun ambassadeurs hierover zodat zij toestemming kunnen regelen voor de uitvoer vanuit Lotharingen door Frankrijk naar de Republiek van de daar door Dirck de Heuft ingekochte salpeter.
HHM stellen een besluit over de gisteren ingezonden propositie uit.