16/03/1628, 4

16/03/1628, 4

4 Vrouwe Anna de Mol vraagt octrooi aan voor de verkoop of belasting van haar onder die van het Vrije van Sluis gelegen lenen in Vlaanderen. Zij stelt voor een eed af te leggen dat zij hiertoe door nood gedwongen is.
HHM vragen hierover advies aan de Raad van Vlaanderen .