16/03/1628, 7

16/03/1628, 7

7 De Directeurs van de Levantse Handel dienen een remonstrantie in. Zij melden dat Nederlandse schepen in Marseille en elders belast worden met een nieuwe heffing van 300 gld. op ieder schip als vergoeding van de door de Fransen gemaakte onkosten bij de bevrijding van hun gevangen landgenoten in Algiers.
HHM laten hun ambassadeurs in Frankrijk bij de koning bewerkstelligen dat deze belasting wordt afgeschaft en hetgeen reeds door enkelen betaald is wordt terugbetaald. Het is immers niet billijk Nederlandse schepen hiermee te belasten terwijl zij er geen enkel voordeel van hebben.