16/03/1628, 8

16/03/1628, 8

8 HHM bespreken het voorstel of het niet nuttig zou zijn de aan hen gerichte brieven van generaal Tilly, de graaf van Anholt en andere keizerlijke officieren bij het passeren van Friesland of Groningen te laten openen door Ernst Casimir. Hij kan dan controleren of er iets over zijn landen of de omliggende landen in staat en de brieven vervolgens doorsturen naar HHM die er een beslissing over nemen.
HHM staan dit toe mits Ernst Casimir naar aanleiding van de brieven niets doet zonder voorafgaande resolutie van hen.