18/03/1628, 6

18/03/1628, 6

6 Op verzoek van Tielman Cannarts en Hendrick Cannarts zijn hun extraordinaris traktementen van 12 gld. per 42 dagen nog voor zes maanden verlengd.