18/03/1628, 15

18/03/1628, 15

15 De heren van Holland stellen voor de Staten van Holland in plaats van de Generaliteit aangaande de retorsie in de Meierij van 's-Hertogenbosch maatregelen te laten nemen tegen de door de vijand gevolgde procedures tegen de onderdanen van Zuid-Holland en Heusden. Derhalve zou ook de door de RvS op bevel van HHM aan Caspar van Eijck gegeven commissie tot hoogschout van de Meierij vergeven behoren te worden door de Staten van Holland.
Vervolgens zijn de heren van Holland bericht dat de retorsie geen werk behoort te zijn van afzonderlijke provincies maar van de Generaliteit uit welke naam de oorlog gevoerd wordt. Na nader onderzoek verklaren de heren van Holland de zaak over te laten aan de Generaliteit.
HHM gelasten de schepenen van Heusden daarom op de last van de RvS en aanklachten van de genoemde drost als hoogschout van de Meierij recht en justitie te doen in alle zaken van retorsie tegen ingezetenen van de Meierij totdat de procedures van de vijand tegen die van Zuid-Holland en het Land van Heusden zijn beƫindigd.