20/03/1628, 9

20/03/1628, 9

9 De RvS compareert en meldt dat het thans een gunstig moment is de uitdieping van de Rijn en IJssel aan te pakken. Hij heeft daartoe echter geen geld beschikbaar.
HHM laten de RvS de werken conform eerdere resoluties uitvoeren en schrijven de provincies hun quoten voor de in 1625 daartoe verzochte 300.000 gld. op te brengen.