21/03/1628, 4

21/03/1628, 4

4 HHM vragen de RvS advies over het verzoek van kapitein Wolff Mislich. Mislich vraagt een vergoeding voor de twee stukken geschut die hij uit de op de vijand ingenomen redoutes bij Rijnberk [Rheinberg] heeft gehaald en ook wil hij jaarlijks iets ontvangen ter vergoeding van de onkosten voor het verkrijgen van inlichtingen.