22/03/1628, 8

22/03/1628, 8

8 Jan van der Veecken, agent van de keurvorst van Keulen, verzoekt mandement van appèl op een door de krijgsraad te Emmerik [Emmerich] gewezen en door de RvS bevestigd vonnis in het voordeel van Jan Vogel, soldaat te Emmerik, en in het nadeel van Otto van Halmalen, burger aldaar.
HHM geven het rekest aan de RvS om daarop behoorlijk te letten.