22/03/1628, 13

22/03/1628, 13

13 Essen, Schagen, Hertevelt, Walta, Haersolte en Schaffer zullen de schuldvorderingen van de erfgenamen van vice-admiraal Moij Lambert onderzoeken. Conform de apostille van 8 okt. 1627 zijn deze door de Admiraliteit te Rotterdam met goedkeuring van HHM begroot op 13.485 gld.