23/03/1628, 8

23/03/1628, 8

8 De Staten van Zeeland berichten d.d. 20 maart de uitvoer van sparren, planken of andere Noordse goederen naar vijandelijk gebied te hebben verboden. Vanwege de op 14 maart voorgevallen brand in Zandvliet voert de vijand deze goederen veelvuldig in.
HHM antwoorden dat dit goed is gedaan aangezien zij hetzelfde op 11 maart ook aan de Admiraliteitscolleges hebben geschreven.