27/03/1628, 8

27/03/1628, 8

8 Na verzochte audiƫntie te hebben verkregen compareert de heer van Hemert, ambtman van de Bommeler- en Tielerwaard. Hij bericht de ingezetenen van de Tielerwaard zover te hebben gebracht dat zij op de dijk gaan waken en zoveel mogelijk de vijand doen vertrekken. Daarmee kunnen zij zonder hulp niet verder gaan.
Conform eerdere machtiging d.d. 29 jan. laten HHM de RvS alle tussen de Waal en de Lek gelegen plaatsen die geen eigen wachten tegen de vijand doen de wachten in de Tielerwaard en Overbetuwe en Nederbetuwe helpen bezetten. Daarnaast zijn de geordonneerde sloepen met toebehoren besteld. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren zodat de met grote moeite tot waken gebrachte ingezetenen van de Tielerwaard daarmee niet weer ophouden vanwege gebrek aan assistentie.