27/03/1628, 14

27/03/1628, 14

14 De gezanten in Zweden en Polen schrijven d.d. 29 feb. dat de onderhandelingen nagenoeg zijn beƫindigd. Zij verzoeken schepen voor hun terugkeer.
HHM bespreken dit met de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam .