27/03/1628, 26

27/03/1628, 26

26 Essen, Schagen, Hertevelt, Walta, Haersolte en Schaffer berichten over de door de Admiraliteit te Amsterdam ingediende punten.
HHM verklaren hierop het volgende:
I De drie op de Elbe te sturen schepen komen boven het daar reeds aanwezige aantal schepen.
II Aangaande de klacht dat schepen te Vlissingen niet geholpen kunnen worden bij het schoonmaken ervan kan de plaats nu niet veranderd worden. HHM schrijven echter de Staten van Zeeland te regelen dat de schepen worden bijgestaan en niet opgehouden.
III De ambassadeurs in Frankrijk zijn gelast de betaling van de onder luitenant-admiraal Haultain gediende vloot op te schorten.
IV Het plan om het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] af te sluiten zal worden besproken met Z.Exc.
V De plakkaten over de toerusting van koopvaardijschepen zijn aan de verschillende Colleges gezonden en men kan hun nog meer exemplaren geven.
VI Naar de aan de conducteurs geleverde stukken zal worden geïnformeerd zodat deze vergoed kunnen worden.
VII Op de verzochte subsidie voor het gieten van nieuw geschut wordt behoorlijk gelet.
VIII Inzake de verzochte 404.000 gld. subsidie wordt geantwoord dat HHM bezig zijn de Colleges het onderhoud van de voor bescherming van de kust bestemde 35 schepen, vijf jachten en vijf fregatten uit handen te nemen. Bovendien regelt men dat de overige subsidies worden opgebracht.