27/03/1628, 6

27/03/1628, 6

6 De Gedeputeerde Staten van Utrecht antwoorden d.d. 14 maart op de brief van HHM van 10/20 maart hun quote in de 300.000 gld. voor het uitdiepen van Rijn en IJssel en de fortificatie van Steenbergen op rente te hebben opgebracht. Van dat bedrag hebben zij 9.000 gld. aan Van der Lingen gezonden om deze in te leveren. De resterende 8.487 gld. 7 st. 9 d. betalen zij wanneer de kribben tegen de zandbergen en hoge zandschorren, die zand in de Rijn en IJssel doen storten en ondiep maken, zijn verwijderd.
HHM verzoeken de heren van Utrecht ook het resterende bedrag te betalen. Als teken van hun goede bedoelingen zenden HHM de volgende resolutie aan de RvS.