27/03/1628, 7

27/03/1628, 7

7 In de voorgaande resolutie en die van 12 jan. en 22 dec. 1626 hebben HHM de RvS gemachtigd in overeenstemming met Z.Exc. de zandbergen en hoge zandschorren in Rijn en IJssel te bekrammen en de daartegen gemaakte sleuven en kribben aan de overzijde weg te nemen of tenminste te bekorten zoals van toepassing is.
HHM achten het nog steeds hoogst nodig geen zand in de Rijn en IJssel te laten storten waardoor deze ondiep wordt. Zij laten de RvS daarom de genoemde resoluties door de gedeputeerden tot uitdieping van deze rivieren uitvoeren.