28/03/1628, 7

28/03/1628, 7

7 Harman Craijvanger, gewezen raad op Amboina, verzoekt conform de resolutie van 27 sept. 16261 betaling van de hem voor een jaar toegekende en in sept. 1627 vervallen 300 gld.
HHM laten Craijvanger bewijzen aan zijn deel van de voorwaarden te hebben voldaan en dus in gevangenschap te zijn gebleven.

1 Dit moet 26 sept. 1626 zijn.