31/03/1628, 6

31/03/1628, 6

6 Naar aanleiding van een door gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam ingediende memorie machtigen HHM hen de naar de Sont en Danzig [Gdansk] vertrekkende oorlogsschepen te gelasten al het salpeter in te laden dat de ambassadeurs aldaar weten te verkrijgen. Als de ambassadeurs niets verwerven dan mogen zij tevens het salpeter van particulieren innemen. Zij dienen echter voorkeur te geven aan hetgeen namens het land wordt ingeladen.