31/03/1628, 9

31/03/1628, 9

9 Secretaris Huigens dient een staat in van in het wapenmagazijn van de Generaliteit in Delft aanwezige wapens. Dit zijn er bij lange na niet voldoende om de tienduizend man mee te bewapenen.
HHM laten de RvS met de heren van Holland bespreken hoe zij de voor de lichting benodigde wapens uit hun magazijn kunnen leveren.