31/03/1628, 10

31/03/1628, 10

10 Graaf Herman Otto van Bronchorst verzoekt een vergoeding voor de door hem in de heerlijkheid Borculo geleden schade wegens de belegering van Groenlo.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.