01/04/1628, 12

01/04/1628, 12

12 Op de nadere instantie van Herman Craijvanger, voormalig rechter op Amboina, depĂȘcheren HHM ordonnantie van 300 gld. voor een hem op 27 sept. 1626 toegekend en op 27 sept. 1627 vervallen jaar onderhoud.