04/04/1628, 2

04/04/1628, 2

2 Agent Van der Veecken compareert en klaagt over de procedures die de krijgsraad te Emmerik [Emmerich] volgt op verzoek van Jan Vogel tegen de burgers van Dorsten, zoals gevangenzetting en anderzins.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.