04/04/1628, 5

04/04/1628, 5

5 De gecommitteerden van de provincie Utrecht berichten dat de in de stad Utrecht wonende harnasmakers klagen tegenwoordig niet meer te worden ingezet om harnassen te maken voor de Generaliteit zoals de burgers van Dordrecht, Delft en andere Hollandse plaatsen. Zij verzoeken tevens werk te krijgen en hun wapens te leveren.
HHM laten de RvS hierop toezien.