06/04/1628, 10

06/04/1628, 10

10 De ambassadeur van Frankrijk vraagt in een memorie1 om paspoort voor de vrije uitvoer van 88 stukken bronzen geschut van de schepen van de koning en de koningin-moeder, masten voor twaalf schepen, negentig kabels, dertig kabeltouwen, negentig ankers, twintig last teer en tien last mastkabels. Het aangevraagde paspoort is voor stalmeester François Reyne.

D'Espesses moest de in deze memorie genoemde goederen voor zijn koning kopen, in ieder geval voordat de heer Lopes hier kwam. De redenen waarom deze zending is uitgesteld en de aanvraag van een paspoort is verhinderd, hebben zich opgestapeld. D'Espesses vraagt HHM hem spoedig paspoort te verlenen hiervoor. Vervolgens kan hij dan zijn hierboven genoemde dienaar aan zijn koning laten berichten over de voortgang van alle zaken. Het reeds aan Lopez aangeboden paspoort voor de dertig met leliebloemen gemarkeerde stukken geschut mag geen uitstel betekenen voor de 88 gemaakte en betaalde stukken met hetzelfde merk die sinds twee jaar in dit land zijn. Hetzelfde geldt voor de ankers waarvoor Lopez eveneens toestemming heeft gekregen. Ook de uitvoer van de kabels en de masten is uitgesteld, hoewel zijn koning de schepen momenteel zo nodig heeft. D'Espesses hoopt dat de levering van de kanonnen - waarvoor geen probleem lijkt te bestaan - niet langer wordt uitgesteld, aangezien de landwind onverwacht gunstig is.
HHM nemen nog geen besluit op deze memorie.

1 De memorie is geïnsereerd in S.G. 3187.