06/04/1628, 12

06/04/1628, 12

12 Z.Exc. meent dat men generaal Wallenstein moet schrijven opdat generaal Reael wordt vrijgelaten.
HHM sluiten zich hierbij aan. Het onderwerp van de brief zal echter de detentie zijn, welke in strijd is met de neutraliteit, zonder melding te maken van het overbrengen naar de keizer. Verder laten HHM Aissema via goede vrienden in Praag Reaels vrijlating bepleiten. Ook krijgt Aissema de brief voor Wallenstein om die aan hem te sturen of aan degenen die in diens afwezigheid het commando hebben.