07/04/1628, 9

07/04/1628, 9

9 De administrator van Maagdenburg verzoekt d.d. Leiden 5 april om betaling van 16.850 rijksdaalder en vrijstelling van de belasting op consumptie in Leiden.
HHM antwoorden op zijn eigen verzoek de door Aissema getrokken wisselbrief te hebben aangenomen en betaald. De kwestie van de belasting brengen zij onder de aandacht van de heren van Holland .