07/04/1628, 5

07/04/1628, 5

5 De kapiteins die onder luitenant-admiraal Haultain voor La Rochelle gediend hebben verzoeken betaling.
HHM laten hun gezanten in Frankrijk dit bewerkstelligen.