08/04/1628, 5

08/04/1628, 5

5 Het verzoek van de heer Segwaert om uitstel is afgewezen.