08/04/1628, 13

08/04/1628, 13

13 Nobel, Walta en Schaffer, op 18 maart aangesteld om de zaak van kapitein Douglas met Z.Exc. te bespreken, berichten dat Douglas de schepen van de vijand in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] wil laten zinken of in brand steken. Hiervoor vraagt hij de in het plakkaat op het veroveren van schepen gestelde premie en een redelijke vergoeding voor zijn uitvinding en gemaakte onkosten. Daarnaast verzoekt Douglas terugbetaling van de kosten om zijn andere uitvindingen te demonstreren, zoals het maken van modellen, en van de door de RvS beloofde en door HHM goedgekeurde 500 gld. per maand. Laatstgenoemd bedrag moet hem worden doorbetaald als hij zijn opzet slaagt, maar daarvan kan zijn gage als kapitein worden afgetrokken.
HHM gelasten de genoemde heren deze kwestie met advies van Z.Exc. af te handelen.