08/04/1628, 14

08/04/1628, 14

14 Conform de resolutie van 4 april aangaande de visitatie van de IJssel nomineren de Staten van Holland Overlander.
HHM laten hem zich enkele dagen bij Hertevelt en Gruis voegen en zich daarna weer aan zijn vorige commissie wijden.