09/04/1628, 1

09/04/1628, 1

1 Op brieven van de gezanten in Zweden en Polen d.d. Marienwerder 16 maart, van de gezanten in Frankrijk d.d. 31 maart en van resident Aissema d.d. Hamburg 19 maart nemen HHM geen besluit.