10/04/1628, 1

10/04/1628, 1

1 Kapitein Oijen bericht op 21 maart naast een Duinkerker te zijn gaan liggen met wie hij anderhalf uur heeft gevochten. Door het stranden van Oijens schip kon de Duinkerker vluchten.
HHM vragen Oijen zijn goede inspanningen voort te zetten. Zij schenken hem een gouden medaille van 100 gld. met aan de ene kant het wapen van de Generaliteit en aan de andere kant de inscriptie "Concordia res parvae crescunt".