10/04/1628, 10

10/04/1628, 10

10 HHM antwoorden op de gisteren ontvangen brief van de gezanten in Zweden en Polen niet te snel terug te keren. Mogelijk zijn er in juni weer onderhandelingen en bovendien kunnen zij zich daar nog inzetten om salpeter naar de Republiek te zenden.