10/04/1628, 13

10/04/1628, 13

13 Neck bericht dat de RvS wil weten of dr. Opten Noort de rijswerken langs de IJssel moet voortzetten.
HHM zullen hierover de retroacta raadplegen.