11/04/1628, 3

11/04/1628, 3

3 Michiel Gommelraet, voormalig sergeant van kapitein Alendorp, verzoekt betaling van 2.373 gld. 3 st. Hij heeft dit bedrag op het woord van ontvanger-generaal Doublet betaald aan de erfgenamen van kapitein Driesch.
HHM laten de RvS hierover beslissen.