11/04/1628, 8

11/04/1628, 8

8 De Raad van Vlaanderen verzoekt nadere uitleg over de brief van 15 feb. Hij vraagt of HHM met hun resolutie willen afwijken van de algemene rechten die hoger beroep van interlocutoire vonissen met kracht van een definitief vonnis en in geval van nietigheid toelaten.
HHM geven de brief aan De Bie om deze te onderzoeken en daarover te berichten.