14/04/1628, 8

14/04/1628, 8

8 Haersolte bericht dat de magistraat van Zwolle twee afgevaardigden hierheen stuurt om over de munt te spreken. De magistraat verzoekt daarom de nog niet verstuurde plakkaten in te trekken.
HHM laten de plakkaten echter toch versturen naar Zeeland, Friesland en Groningen, de provincies die deze nog niet hebben ontvangen.